Professionele achtergrond

Groepspraktijk Lotus

Master / licentiaat in de klinische psychologie voor volwassenen

Ik ben aangesloten als lid bij de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en ben erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 85211523). U kan me ook terugvinden op https://www.vind-een-psycholoog.be/


Bijkomende specialisaties:

- klinische psychodiagnostiek (met Rorschach-PAS specialisatie)

- lerarenopleiding

- forensische psychologie en psychiatrie


Andere:

- rouw

- suïcidepreventie

- mindfulness

- hulpverlening bij seksueel misbruik

- psychosomatische klachten

- trauma en asiel

- behoefte-analyses

- evaluatie-cycli

- ziekte-verzuim

- radicalisering

- vreemdelingenwetgeving

- spaans

Behaalde diploma's

Mindfullnes coach

Life coach

Specifieke lerarenopleiding


Bijkomende specialisaties:

Awareness coaching

Mental coaching

Jongeren coaching (gedragscoaching)

Burn-out en bore-out

Stress

Slaapstoornis
Publicaties


M.Lopez en L. De Rycke "Onderwijs en asielzoekers: moeten of ontmoeten". Artikel in Zorgbreed, 2015


M.Lopez "De geestelijke gezondheid van vluchtelingen: een repliek op het rapport van de Nederlandse Gezondheidsraad". Artikel in Tijdschrift voor Klinische Psychologie, 2015. 


M.Lopez "Asiel en detentie, waar een hulpverlener zijn grenzen bereikt. Psychosociale ondersteuning van asielzoekers in een gesloten setting." ISBN: 9789044132700, Uitgever: Garant Uitgevers nv.

Over het boek: Het gesloten asielcentrum is een complexe setting waar migratie, asiel, detentie en terugkeer elkaar ontmoeten. Een context achter gesloten deuren met een actuele thematiek. Zowel interculturele hulpverlening als psychodiagnostiek bij migranten en vluchtelingen zijn vaak weerkerende onderwerpen. Wat houdt het in om iemand cultuursensitief psychisch te begeleiden? Hoe dienen we bepaalde gedragingen te begrijpen? Welke ziektebeeld zien we? Welke tests kunnen we afnemen? Hoe interpreteren we de testresultaten? Er rijzen heel wat moeilijkheden bij multiculturele hulpverlening, vooral met de psychosociale begeleiding in een asielcentrum met het oog op terugkeer. Onder meer aan de hand van ervaringen en casussen worden handvatten aangereikt voor interculturele hulpverlening, de psychische begeleiding van vluchtelingen, de complexe verwevenheid van de asielprocedure, met allerlei persoonsgebonden factoren, en interculturele psychodiagnostiek.

Ergotherapeut


Bijkomende specialisaties:

- Oplossingsgericht coachen

- Acceptance en Commitment Therapy

- Verbindende communicatie

- Assertiviteitstraining

- Persoonlijke grenzen aangeven

- Communicatieversterkend werken

- Stressmanagement

- Timemanagement

- Burn-out en Bore-out

- Loopbaanbegeleiding

©2019 Groepspraktijk Lotus. Groot Begijnhof 45, Tienen, 3300. 
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website.