Onze missie

Groepspraktijk Lotus

Groeien


We werken samen aan het bewustwordingsproces om naar een ander zijn te groeien. Zijn in het hier en nu met een vol bewustzijn voor wat er met ons en rond ons gebeurt.


Op deze wijze willen we je op weg helpen om je problemen aan te pakken en te groeien naar de persoon die jij wil worden.